Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá I, năm học 2022 - 2023

      Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2022 - 2023; Kế hoạch số 499-KH/ĐU ngày 13/9/2022 của Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND) về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, ngày 24/11/2022, Đảng ủy Học viện tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, năm học 2022 - 2023.


15:11 25/11/2022
567BÌNH LUẬN