Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 3 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

      Đó là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND.


15:11 28/11/2022
286

Tag:


BÌNH LUẬN