Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng (Phương thức 1) vào Khóa 2 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, năm 2022

      Căn cứ kết quả xét tuyển thẳng (Phương thức 1) vào Khóa 2 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện An ninh nhân dân năm 2022; trên cơ sở ý kiến phê duyệt của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Công văn số 17900/X01-P2 ngày 22/11/2022 của Cục Tổ chức cán bộ, Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển như sau:


16:11 28/11/2022
3906BÌNH LUẬN