Thông báo Kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành An toàn thông tin năm 2022 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

      Căn cứ kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân năm 2022; trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo - Bộ Công an tại Công văn số 4177/X02-P2 ngày 18/11/2022, Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành An toàn thông tin năm 2022 như sau:


16:11 28/11/2022
2898BÌNH LUẬN