Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

      Ngày 29/11/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.


14:11 30/11/2022
971

Tag:


BÌNH LUẬN