Học viện An ninh nhân dân tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

      Thực hiện Kế hoạch số 7899/KH-T01-QLĐT, ngày 01/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.


17:12 05/12/2022
639

Tag:


BÌNH LUẬN