Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" Tư duy chiến lược của Đảng trong Chiến dịch Phòng không tháng 12-1972

      Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 minh chứng cho tư duy chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đó là: Giành thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định thắng lợi trên bàn đàm phán.


11:12 08/12/2022
442

Tag:


BÌNH LUẬN