Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm

      Khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thực sự thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc được giải quyết kịp thời thì sẽ có sức đề kháng tốt, không mắc "căn bệnh" nguy hiểm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".


11:12 08/12/2022
633BÌNH LUẬN