Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam năm 2022”

      Ngày 08/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam năm 2022”.


16:12 09/12/2022
872

Tag:


BÌNH LUẬN