Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Hàn Quốc

      Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu. Hai bên tích cực phối hợp phòng, chống các loại tội phạm, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, giao lưu cấp chuyên viên, viện trợ.


09:12 16/12/2022
1055BÌNH LUẬN