Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023

      Sáng 19/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023.


19:12 19/12/2022
807BÌNH LUẬN