Thông báo Kết quả điểm thi tuyển sinh Khóa 2 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022

      Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả điểm thi tuyển sinh như sau:


08:12 20/12/2022
20776



BÌNH LUẬN