Khai mạc triển lãm “Các giải pháp chuyển đổi số giáo dục” tại Học viện An ninh nhân dân

      Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại Học viện An ninh nhân dân”, sáng ngày 22/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm “Các giải pháp chuyển đổi số giáo dục”.


14:12 22/12/2022
1180BÌNH LUẬN