Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại Học viện An ninh nhân dân”

      Chiều ngày 22/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại Học viện An ninh nhân dân”.


13:12 23/12/2022
1518BÌNH LUẬN