Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023

      Ngày 26/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Lễ Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023.


16:12 29/12/2022
1018BÌNH LUẬN