Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

      “Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-GDĐT ngày 30/8/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và các quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá cao học 31 đối với ngành An ninh phi truyền thống năm 2022 như sau:


10:01 09/1/2023
3452BÌNH LUẬN