Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

      Ngày 10/01/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.


08:01 11/1/2023
563

Tag:


BÌNH LUẬN