Triệu tập thí sinh trúng tuyển các khóa đào tạo đại học mở tại Học viện An ninh nhân dân năm 2022

      Học viện An ninh nhân dân đã hoàn thành việc tổ chức thi tuyển sinh các khóa đào tạo đại học VLVH, liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học, liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện.


15:02 15/2/2023
2500BÌNH LUẬN