Học viện An ninh nhân dân tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển các khoá đào tạo trình độ đại học mở tại Học viện

      Sáng ngày 20/02/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển Khoá 21 đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức chính quy và vừa làm vừa học; Khoá 13 đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học; Khoá 40 đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học.


15:02 20/2/2023
1604BÌNH LUẬN