Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dominica

      Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước, các đảng có quan hệ truyền thống, trong đó có Cộng hòa Dominica và Đảng MIU.


08:02 22/2/2023
447

Tag:


BÌNH LUẬN