Học viện An ninh nhân dân làm việc với Đoàn khảo sát về điều kiện thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

      Ngày 22/02/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát về điều kiện thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.


08:02 23/2/2023
323BÌNH LUẬN