"Chuyển đổi số là nói đến con người, chứ không phải công nghệ"

      Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh điều này tại Toạ đàm, thảo luận về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan báo chí, sáng 22/2.


10:02 23/2/2023
576BÌNH LUẬN