Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ xuất quân đưa học viên Khoá 2 đào tạo Văn bằng 2 tuyển mới tham gia huấn luyện đầu khoá tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

      Ngày 23/02/2023, Học Viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ xuất quân đưa học viên Khoá 2 đào tạo Văn bằng 2 tuyển mới tham gia huấn luyện đầu khoá tại Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.


16:02 24/2/2023
2720BÌNH LUẬN