Góp phần đưa Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế

      Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách ngoại giao phù hợp, phối hợp giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại của đất nước, đưa đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, góp phần đảm bảo ANTT và bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài.


08:03 02/3/2023
434BÌNH LUẬN