Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

      Tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV, đồng chí Võ Văn Thưởng đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


10:03 02/3/2023
395BÌNH LUẬN