Tuổi trẻ Học viện An ninh nhân dân báo công dâng Bác tại Khu Di tích lịch sử K9

      Đoàn đại biểu tuổi trẻ Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và báo công dâng Bác tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.


15:03 04/3/2023
571BÌNH LUẬN