Việt Nam - Nhật Bản không ngừng tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh

      Trong bối cảnh tình hình ANTT quốc tế diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác giữa cơ quan An ninh, Cảnh sát hai nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ đảm bảo an toàn cuộc sống của công dân của hai nước tại mỗi nước mà còn đóng góp cho sự ổn định và hòa bình khu vực và thế giới


08:03 09/3/2023
385BÌNH LUẬN