Đoàn Thanh niên Phòng Hậu cần với Công trình thanh niên “Trồng cây xanh - Hành động vì cơ quan xanh”

      Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023 nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan cơ quan xanh, Đoàn Thanh niên Phòng Hậu Cần tổ chức ra quân chăm sóc và trồng thêm nhiều cây xanh mới, tạo cảnh quan môi trường sống thân thiện trong khuôn viên Học viện.


08:03 14/3/2023
669BÌNH LUẬN