Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND

      Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND.


10:03 14/3/2023
407

Tag:


BÌNH LUẬN