Những điểm mới cần lưu ý trong tuyển sinh CAND năm 2023

      Về cơ bản năm 2023, Bộ Công an vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND như năm 2022.


10:03 15/3/2023
1055

Tag:


BÌNH LUẬN