Học viện An ninh nhân dân tổ chức báo cáo chuyên đề “Phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh, trật tự lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên mạng Internet”

      Thực hiện chương trình công tác năm học 2022 - 2023, ngày 13/3/2023, Học viện An ninh nhân dân tổ chức báo cáo chuyên đề “Phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh, trật tự lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên mạng Internet” do Đại tá Hoàng Ngọc Bách - Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an trình bày.


09:03 16/3/2023
1032BÌNH LUẬN