Học viện An ninh nhân dân Khai giảng Khoá nghiên cứu sinh 27, Khoá cao học 31 và trao bằng tiến sĩ năm 2023

      Ngày 16/3/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khoá nghiên cứu sinh 27, Khoá cao học 31 và trao bằng tiến sĩ năm 2023.


15:03 17/3/2023
1050BÌNH LUẬN