Lan tỏa chương trình “Giọt máu nghìa tình - Vì đồng đội thân yêu”

      Ngày 18/03/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp với Bệnh viện 198 - Bộ Công an tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình - Vì đồng đội thân yêu” đợt 1 năm 2023.


07:03 21/3/2023
377BÌNH LUẬN