Đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án nhân dân tối cao giảng bài tại Học viện An ninh nhân dân

      Ngày 24/3/2023, tại Học viện An ninh nhân dân, đồng chí PGS.TS Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giảng bài cho lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương trong Công an nhân dân năm 2023 với chuyên đề “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”.


16:03 24/3/2023
907BÌNH LUẬN