Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương giảng bài tại Học viện An ninh nhân dân

      Ngày 27/3/2023, tại Học viện An ninh nhân dân, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương giảng bài cho lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương trong Công an nhân dân năm (CAND) năm 2023 với chuyên đề “Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong tình hình hiện nay”.


11:03 27/3/2023
602BÌNH LUẬN