Phát huy vai trò của Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

      Ngày 29/03/2023, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Đoàn Thanh niên Học viện ANND phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.


16:03 30/3/2023
339BÌNH LUẬN