Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương, Khoá 1 năm 2023

      Thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-T01-QLĐT, ngày 3/4/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương, Khoá 1 năm 2023. Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải - Phó Giám đốc Học viện ANND chủ trì buổi Lễ.


08:04 04/4/2023
774BÌNH LUẬN