Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào

      Chiều 5/4/2023, tại Vientinane, Lào, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đã đến chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.


08:04 06/4/2023
956BÌNH LUẬN