Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

      Cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc đã thống nhất ký “Bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” vào năm 2019, tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa hai bên trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.


15:04 06/4/2023
412BÌNH LUẬN