Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi khối học viên năm học 2022 - 2023

      Ngày 05/4/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi khối học viên năm học 2022 - 2023, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ; tạo điều kiện cho bí thư các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm.


10:04 07/4/2023
450

Tag:


BÌNH LUẬN