Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án luật

      Ngày 7/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4/2023.


16:04 07/4/2023
209BÌNH LUẬN