Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - lý luận và thực tiễn

      Chiều 06/4/2023, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - lý luận và thực tiễn”. Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.


16:04 07/4/2023
597BÌNH LUẬN