Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ban hành sớm ngày nào đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản sớm cho người dân ngày đó

      Với tính cấp bách hiện nay đang xảy ra nhiều bất cập trong thực tiễn nên nếu Luật được ban hành sớm ngày nào thì khắc phục được ngày đó với tinh thần cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.


15:04 10/4/2023
434

Tag:


BÌNH LUẬN