Góp phần hiệu quả đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu

      Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết vượt qua mọi thách thức, góp phần hiệu quả đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu.


15:04 10/4/2023
196BÌNH LUẬN