Luật Căn cước đáp ứng yêu cầu phát triển không gian số, Chính phủ số, công dân số

      Mục tiêu xây dựng luật là hướng tới đem lại tiện lợi tối đa cho người dân trong cuộc sống hàng ngày, bớt thủ tục hành chính, bớt nhiều giấy tờ.


10:04 12/4/2023
441BÌNH LUẬN