Tuyển sinh Khóa 55 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông của Học viện An ninh nhân dân năm 2023

      Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh Khóa 55 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D55) của Học viện An ninh nhân dân năm 2023 như sau:


08:04 14/4/2023
10249BÌNH LUẬN