Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” tại Công an tỉnh Hà Tĩnh

      Thực hiện Chương trình công tác năm học 2022 - 2023, ngày 10/4/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước” cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.


08:04 17/4/2023
603BÌNH LUẬN