Học viện An ninh nhân dân phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị giới thiệu tác phẩm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

      Trong không khí cả nước hân hoan tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (ANND) (25/6/1946 - 25/6/2023), ngày 17/4/2023, Học viện ANND đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


11:04 18/4/2023
665BÌNH LUẬN