Tăng cường hợp tác với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống Nhất, Sri Lanka và Chile

      Sáng 18/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sri Lanka và Chile trình quốc thư.


10:04 19/4/2023
301BÌNH LUẬN