Quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã

      Theo quy định của pháp luật hiện hành, Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm. Việc giao trách nhiệm cho lực lượng Công an xã tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm giúp phát huy tối đa vai trò Công an cấp xã, giảm tải cho Cơ quan điều tra Công an cấp huyện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm từ cơ sở.


08:04 20/4/2023
25419BÌNH LUẬN